Är du förberedd för den sista dagen?

En del tror på att jorden ska överleva och livet ska fortskrida som vanligt. Jag är den som absolut känner mig veta att detta bara är en stor lögn. Här har det gått för fort utför och nu finns det helt enkelt ingen räddning mera. Detta betyder då för mig som har många laster att jag måste förbereda mig för domedagen, eller sista dagen på planeten som du tidigare känt den. Jag gillar att dricka och äta. Här handlar det också om alkoholhaltiga drycker samt snus som är mycket viktigt för mig. Har du tänkt på detta möjliga scenario och är du den som är förberedd inför vad som kan hända?

Många förberedelser är redan klara

Precis som jag måste så har jag naturligtvis redan tänkt på att ha en plats att bo. Detta har jag redan skapat med hjälp av två nedgrävda containrar. Här har en blivit boendeyta medan den andra fungerar som ett förråd för allt jag behöver proviantera. Här har det då blivit så att jag fokuserat på att inte vara utan snus, vilket är en lika stor last som ett nöje i livet. Detta har jag då med tanke på platsbrist köpt i snussatser där jag kan göra färskt snus när jag vill, samt också har en längre hållbarhet. Naturligtvis har jag också bunkrat inför den kommande dagen inom många andra områden.

Andra saker som behövs innan det är försent

Att ge människor råd är bra och därför hoppas jag att andra får nytta av denna information. För att kunna behålla elektricitet när jag behöver detta så har jag ett dieselverk, vilket lett till att jag även bunkrat en hel del av diesel. Utöver detta så rekommenderar jag att du som vill vara säker på att klara livhanken inriktar dig på konserver och saltat kött samt mycket torrprodukter med lång hållbarhet. Det har i alla fall jag gjort, och samtidigt är jag mycket lycklig över att jag inte behöver avstå från mitt kära snus. Du kan också vara förberedd inför detta eventuella hot. Jag säger att det är bättre att vara medveten och inte ta några risker.