Jakten är inte längre ett överlevnadssätt, i alla fall inte här i Sverige. Nu jagar vi för att komma närmre naturen och ta vara på överskottet som naturen ger, och även för att följa näringskedjan från gräs till gryta. Det är även ett mer ekologiskt alternativ till kött från tamdjur.

Det går naturligtvis inte att bara gå ut och börja skjuta på våra djur. För att jaga krävs det licens på jaktvapen och en godkänd jägarexamen. En jägarexamen består av ett teoretiskt prov och tre praktiska prov. De praktiska proven är på hagelgevär, kulgevär och högviltprov för kulgevär. Förutom detta så måste du även betala en årlig, statlig, viltvårdsavgift i form av ett jaktkort. Om du inte blir godkänd på din jägarexamen så kan du jaga under uppsiktsjakt.

Om du äger mark så får du lov att jaga på din mark. Du får även lov att överlåta eller upplåta jakträtten på andra. Det går att jaga på stort sett all mark där jakt kan bedrivas.

Om du till exempel är sugen på att jaga älg så måste du ta reda på när när och var den får jagas. Det är regeringen som bestämmer vilka arter som får jagas och när. Det kan dock variera från vilken del av landet du befinner dig i. I Sverige så finns det nästan 300 000 registrerade jägare, och 150 000 av dem är frivilligt anslutna till Svenska Jägareförbundet.

När får du lov att jaga då? Jaktsäsongen i Sverige brukar mest vara under hösten och vintern, ungefär från augusti till februari. Det kan dock variera rätt mycket mellan olika delar i Sverige, både längd och vilken art det går att jaga. Det är regeringen som bestämmer vilka jakttiderna är, och vissa arter får man endast jaga på särskilda tider som till exempel älg.