För att ha tillåtelse att jaga så måste du ha ett statligt jaktkort. Det behöver du ha med dig när du jagar, och även ett lokalt jaktkort.

Ditt jaktkort bevisar att du har betalat viltvårdsavgiften och får lov att jaga i Sverige. Förutom att du måste ha med dig detta kort när du jagar så måste du även ha med dig det när du ska köpa ett lokalt jaktkort. Jaktkortet får du ungefär 3 veckor efter att din betalning har kommit in till jaktkortregistret.

Lite mer information om jaktkortet:

  • Jaktkortet gäller från 1 juli till 30 juni och måste förnyas varje år.
  • Du måste kunna visa upp jaktkortet på uppmaning för till exempel polisen.
  • För att få jaga så måste du ha betalat viltvårdsavgiften, det gäller oavsett fällfångst eller jakt med skjutvapen.
  • Om du är under 18 år, och inte självständigt handhar skjutvapen, behöver du inte lösa jaktkort. Det gäller den som inte fyllt 18 vid jaktårets början.
  • Kravet att betala viltvårdsavgift gäller även för de personer som delat aktivt i jakten utan att bära skjutvapen man har del i bytet, till exempel hundförare och drevkarlar.