Som vi skrev i avsnittet ”fakta om jakt” så får du inte använda vilket vapen som helst när du jagar. De vapen som du får använda, och som är de vanligaste, är kulvapen, hagelvapen och kombivapen i olika kalibrar.

Det finns något som heter ”säker vapenhantering”. Säker vapenhantering innebär att du ska hantera ditt vapen på ett sätt så att du inte utsätter dig själv eller andra för fara, och den här regeln gäller för alla. För att följa denna regel innebär det bland annat att du inte ska ladda ditt vapen förrän du är ute på ditt pass, och att du har kontrollerat att vapnet är säkrat och att loppet är fritt.

Det finns regler för vilket vapen du får använda, och det beror på vilket vilt du har tänkt att jaga. När du jagar älg, kronvilt och björn får endast kulvapen användas, och när du jagar rådjur så får du använda hagelvapen men kulvapen används lika ofta. De vapen som är förbjudna är helautomatiska vapen, pilbåge och enhandsvapen.

Går det att använda vilken ammunition som helst? Nej, det gör det inte. Den ammunition som du använder måste vara anpassad till ditt vapen, och det ska även vara anpassat efter det vilt som du tänkt jaga. Om du till exempel ska skjuta älg så måste du skjuta med ett klass 1-vapen. Om du har ett kulvapen i kaliber 6,5×55 måste du använda en patron som är anpassad efter just den kalibern. Om du ska byta ammunition så är det viktigt att du kontrollskjuter vapnet. Olika märken kan ge olika kulbanor, vilket innebär att träffbilden kan ändras och att skottet inte tar där det är tänkt.