Det finns fyra olika klasser på kulvapen och det är dessa:

  • Klass 1: En patron som är klass 1 måste väga minst 9 gram och ha en anslagsenergi om minst 2700 J på 100 meter, och det skrivs ut som E100. Det finns dock ett alternativ på att kulvikten ska vara minst 10 gram och värdet för E100 är mist 2000 J. En studsare i klass 1 ger dig tillåtelse att jaga alla svenska viltslag.
  • Klass 2: En kula som ska räknas till klass 2 måste väga minst 3,2 kg och värdet för E100 måste vara minst 800 J. Det är tillåtet att jaga allt med ammunition i klass 2 förutom älg, hjort, vildsvin, björn, säl, mufflon, varg, visent och myskoxe.
  • Klass 3: En kula som räknas till klass 3 måste väga minst 2,5 kg och värdet för E100 måste vara minst 200 J. Självklart så får du även inte jaga de djuren med klass 3 ammunition som du inte får lov att jaga i klass 2. De djur som du inte heller får lov att jaga med klass 3 är rådjur, bäver, lo och järv. De djur som du får lov att skjuta är räv, grävling, hare, mårdhund, skogs- och fältfågel, gäss och änder, och även de som är godkända för klass 4.
  • Klass 4: För att en kula ska räknas till klass 4 så finns det ingen minsta kulvikt och här mäts inte anslagsenergin i E100, det man gör är att utgå från energin vid mynningen istället. I klass 4 så får du bara jaga mindre djurarter som till exempel mård, mink, iller, vildkanin och måsfågel. Du får även använda klass 4 ammunition vid grytjakt efter grävling, räv eller mårdhund.

Vad är skillnaden mellan olika kalibrar? Kalibern är patronens diametermått. Man mäter kalibern på ett kulvapen genom att mäta mellan två motstående bommar i loppet, med ett hagelvapens kaliber fastställs enligt ett gammalt system från tillverkning av eldrör till kanoner. Patronerna till ett kulvapen betecknas oftast kalibern genom att ange loppkalibern x hylsans längd, till exempel 8×57 JS.

Finns det olika typer av hagelammunition? Ja, det finns det. Hagelammunition är en hylsa som är fylld med så kallade hagel, gjorda av antingen bly eller stål. De finns i olika storlekar, vikter och längd – det beror på vad för vapen du har och vad du ska jaga. Det är väldigt viktigt att du laddar med rätt hagelpatron!